V současném interaktivním umění a designu je zřetelný trend propojování fyzického a digitálního prostoru. Vznikají tak díla, v nichž se kombinují paradigmata reálného a virtuálního světa.

Ukázkou takového díla byla instalace VIRTUÁLNÍ LES  na letošním ročníku přehlídky designu Designblok. Využitím unikátních technologií jsme návštěvníkům umožnili nahlédnout do virtuálního lesa, kde se před světem designu mohli schovat.